Ff ve dz

Hem vizesine hem de finaline girmediğimiz bir dersin harf ile gösterimi nedir. Ff mi dz mi