hangi kuruma ait bu soru ?

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği bütçesi finansmanında en büyük paya sahiptir?