fakulten�z�n �nlisans programlar�ndan hangileri y�k taraf�ndan TEKN�K b�l�m olarak kabul edilmektedir