Vizesine girmediğimiz ders

Vizesine girmediğimiz dersin finali hesaplanıyor mu yoksa hesaplama yapılmadan dersten kalıyor muyuz?